1

Vores fællessprog
– dansk grammatik på andre sprog


Her sammenlignes dansk grammatik med grammatikken på
engelsk  arabisk fransk somali swahili
vietnamesisk spansk tyrkisk bosnisk persisk

Vort fælles sprog’ er særdeles velegnet i starten af et undervisningsforløb for de kursister, der behersker et af de sprog, der forklarer den danske grammatik, da de her har muligheden for at tilegne sig en grammatisk indsigt, som endnu ikke er mulig på dansk.

                                  Vores fællessprog passer til disse niveauer:
modul 1 modul 2 modul 3 modul 4 modul 5 modul 6
DU 1                
DU 2        X        X        X
DU 3        X        X

2

Test din viden om:

Ordklasserne

Klik på den ordklasse, du vil øve, og print opgaven.

Substantiver
Pronominer
Adjektiver
Verber
Adverbier
Konjunktioner
Præpositioner

Rettenøgle

Brug rettenøglen online

                                     Programmet passer til disse niveauer:
modul 1 modul 2 modul 3 modul 4 modul 5 modul 6
DU 1
DU 2         X        X        X
DU 3         X         X        X

3

www.basby.dk

Klik på de to links herunder, for at få en ret komplet liste over danske verber – og adjektivers bøjning + udtale! 

Liste med 500 danske verbers bøjning + udtale 

Liste med 250 danske adjektivers bøjning + udtale

         Basbys verbelister kan bruges på alle niveauer på DU2 og DU3:
modul 1 modul 2 modul 3 modul 4 modul 5 modul 6
DU 1
DU 2        X        X         X        X        X       X
DU 3        X        X         X        X        X