1

 

Eksempler på MODULTESTOPGAVER fra alle moduler på DU1, DU2 og DU3

 

                               NB: vælg mellem:

           A)    at printe opgaverne og bruge retteark
           B)    at løse opgaverne online, hvor der er automatisk rettefunktion + tidtagning
 

 

Programmet giver et klart bud på, hvilket niveau man befinder sig på med hensyn til læse/forstå, og lytte/forstå. Herudover viser programmet eksempler på opgavetyper fra den mere frie skriftlige fremstilling. Programmet viser også  eksempler på emner og billeder fra de mundtlige modultests

2

 

14 digitale emneopdelte bøger med sætninger med lydfiler.
 Programmet kan indstilles, så alle sætninger bliver oversat til:
engelsk, arabisk, farsi, urdu, polsk, tyrkisk eller serbokroatisk

 NB: Efter valg af sprog startes programmet ved at klikke på linket under bogen →  

Programmet er særligt velegnet til at styrke udtale og prosodi 

 

Niveau: intro + let

 

(NB: Ved brug af UNI-LOGIN
skal man enten bruge browseren Firefox eller Safari
for at åbne for indtale- lytte-funktionen)


3

Træn verber i
nutid
datid
førnutid
førdatid
imperativ

 

 alle øvelserne er med automatisk rettefunktion
og giver endvidere mulighed for oversættelse til:

engelsk       
polsk
oversættelse
italiensk
Programmet er især velegnet til at træne verbernes brug og bøjning,
men det rummer også mulighed for træning af gloser og tal

 

Niveau: mellem +svær

(NB: Programmet kan bruges uden UNI-login,
men ved brug af Uni-login aktiveres lyttefunktionen,
der giver programmet et stort læringsmæssigt løft)


4

Her er er  der ordbøger på:

engelsk

arabisk
fransk
italiensk
tysk
spansk
portugisisk
dansk-dansk