1


www.ultimatedanish.dk
Et godt program med en stor og bred vifte af opgaver og opgavetyper.
Støttetekster på engelsk, lydfiler, lydskrift, grammatikinstruktioner og
automatisk rettefunktion g
ør programmet velegnet til selvstudier
. -desværre lider programmet af problemer med opdateringer,
hvilket bl.a. betyder, at indtale-lytte funktionen ikke virker
Niveau: let + mellem + svær

2

www.modultest.dk

MODULTESTOPGAVER
fra alle moduler på
DU1, DU2 og DU3

Du kan vægle mellem at printe opgaverne eller løse dem online.
Til de printede modultest er der retteark
– mens online har selvrettende funktioner + tidtagning

 


3

www.danskabc.dk
14 digitale emneopdelte bøger med sætninger + lydfiler
– alle sætninger kan indstilles til oversættelse til:

engelsk, arabisk, farsi, urdu, polsk, tyrkisk eller serbokroatisk

God til at lære udtale & prosodi 
Niveau: intro + let
(Ved brug af UNI-login aktiveres indtale-lyttefunktion)


4

www.thedanishstudy.com

Træn verber i:

nutid
datid
førnutid
førdatid
imperativ

– øvelserne er med automatisk rettefunktion
og verberne kan sættes til oversættelse til:

engelsk, polsk eller italiensk
               

– programmet giver også mulighed for træning af gloser og tal

Niveau: mellem +svær
(Ved brug af UNI-login aktiveres lyttefunktion)


5

www.ordbogen.com

Her finder du ordbøger på:
engelsk
arabisk
fransk
italiensk
tysk
spansk
portugisisk
dansk-dansk