De 6 bedste gratis hjemmesider,
hvor man kan lære dansk

Har du kommentarer, eller en hjemmeside du synes skal med,
så send en mail her:

anderslacour@hotmail.com

1OnlineDansk start


Små tekstede videoer + opgaver
– videoerne har fokus på dagligdagens  talesprog
                                 Online Dansk  passer til disse niveauer:
modul 1 modul 2 modul 3 modul 4 modul 5 modul 6
DU 1        X         X         X        X
DU 2         X        X        X
DU 3         X        X
Programmet består af en række tema-videoer fra dagligdagen,
hvor man først skal se videoen i sin helhed, og derefter scroller man ned og får så mulighed for at se videoerne i kortere klip med undertekster.

Der kan øverst på forsiden vælges et andet menusprog end dansk:
Vælg sprog   på øverst på forsiden
– klik på pilen og skift til menusprog til:

 engelsk  fransk  kinesisk 
spansk  rumænsk  litauisk 
tysk  polsk  russisk 

2

DANSK HER OG NU


En grammatik med skriveøvelser og
lytte- og forståøvelser med automatisk rettefunktion,
hvor 
skrivefeltet skifter fra rød til grøn ved korrekt svar.
                               DANSK HER OG NU passer til disse niveauer:
modul 1 modul 2 modul 3 modul 4 modul 5 modul 6
DU 1        X
DU 2        X        X        X        
DU 3        X        X        X
Programmet er meget velegnet til at lære
den danske grammatiks mere basale regler.

 3

BILLEDORDBOG


– billeder med undertekster og lydfiler
– klik på billederne og man kan høre hvordan det siges på dansk

Billedordbogen passer til alle sprogniveauer, hvor det primært er velegnet til kursister, der har brug for at lære ord indenfor et bestemt (fag)område: f.eks. sygepleje, landbrug, fiskeri, forskellige håndværk, trafik, botanik, byggeri, fugle, madvarer, boligindretning og meget andet.
modul 1 modul 2 modul 3 modul 4 modul 5 modul 6
DU 1 X – lytte  X – lytte         X        X        X        X
DU 2        X        X         X        X        X        X
DU 3        X        X         X        X        X


På startsiden er der mulighed for
at vælge 
oversættelse til følgende sprog:
arabisk bosnisk dari engelsk finsk
grønlandsk færøsk græsk jiddisch kinesisk
norsk persisk rumænsk russisk somali
spansk svensk tigrinsk tyrkisk urdu
vietnamesisk kurdisk (kurmanji) kurdisk (sorani)
                


 4

14 digitale bøger med sætninger fra dagligdagen.
Der er oversættelser til en række sprog og lydfiler til alle sætninger,
så man kan høre dem på dansk.
Programmet er særligt velegnet til at øve udtale og  prosodi
(prosodi = en sætnings melodi, tryk, tonehøjde mm)
                                DanskABC passer til disse niveauer:
modul 1 modul 2 modul 3 modul 4 modul 5 modul 6
DU 1        X        X        X
DU 2        X        X        X        
DU 3        X        X        
I starten af programmet skal man vælge
et sprog man vil have oversættelse til.
Her kan man vælge mellem:
engelsk   arabisk    persisk (farsi)  urdu 
polsk   tyrkisk   bosnisk   kurdisk  
Programmet startes ved at klikke på linket under bogen:           →  

Sådan bruger du DanskABC:

I programmet kan du vælge mand / kvinde som speaker – og stemmehastighed

                                                                                               ↓          ↓

    ↑                                                             ↑

De 14 bøger                                                                        Klik for at bladre i bogen

 
                                             UNI-login og DanskABC
Ved brug af UNI-login i DanskABC aktiveres indtale-lyttefunktion. Indtale-lyttefunktionen fungerer (bedst) med browserne Firefox og Safari. Når man vil bruge indtale-lyttefunktionen klikker man på det røde microfon-ikon og indtaler efter at have klikket på den røde cirkel der dukker op og afslutter indtalingen ved at klikke på det sorte firkantikon
Indtalingen høres ved at klikke på det lille sorte højttaler-ikon, der dukker op ved teksten ved siden af det røde højttalerikon.
Indtale-lytte funktionen er lidt teknisk og kan nogle gange også være lidt svær at få til at fungere, men den er værd at inddrage, da kursisternes egen aktive sprogproduktion og efterfølgende lytning gør programmet godt i forhold til træning i udtale og prosodi.
Hvis man ikke har/får adgang til indtale- lyttefunktionen, kan man lave gentage-lytteøvelserne med afsæt i det røde højttalerikon.

5

Her finder du næsten alle danske verber med
øvelser i at bøje verberne i:
nutid
datid
førnutid
førdatid
imperativ
TheDanishStudy passer til disse niveauer:
modul 1 modul 2 modul 3 modul 4 modul 5 modul 6
DU 1
DU 2 X X X X
DU 3 X X X X
Øvelserne har automatik rettefunktion.
Hvis du ikke selv kan finde det rigtige svar,
så brug ctrl-tasten – og programmet viser svaret
Alle øvelser kan indstilles til oversættelse til følgende sprog:
 engelsk    polskoversættelseitaliensk
UNI-login og The Danish Study
Ved brug af UNI-login aktiveres  både en lyttefunktion
og adgangen til uregelmæssige verber
Brug af UNI-login giver et stort læringsmæssigt løft.
Ved valg af fanebladene ‘gloser’ og ‘bingo’ (tal), finder man øvelser i at oversætte ord fra dansk
til engelsk/polsk eller italiensk samt og træning i tallene på dansk.

6

Videoklip med onlineopgaver indlejret i videoen.
                                    Sundhedsdansk passer til disse niveauer:
modul 1 modul 2 modul 3 modul 4 modul 5 modul 6
DU 1        X         X
DU 2        X        X                
DU 3        X        X        
Programmet giver under fanebladet ’til læreren’ mulighed for at udskrive opgaver og videotekster i A4 

Links til andre hjemmesider, hvor man kan lære dansk

3 thoughts on “

 1. https://7filtrov

  Типы и виды насосов для скважин.
  Существуют разные виды и типы насосов для скважин , далее вы узнаете о них подробнее, а для начала узнаем, для чего нужен насос для скважин. С помощью этого прибора поднимают воду с больших глубин.
  Для расчёта мощности насоса для скважин на воду вы можете воспользоваться калькулятором расчета мощности насоса для скважин на воду.
  Существует три типа насосов для скважин: погружное насосное оборудование, поверхностные насосы для скважин, и насосы с ручным управлением.
  1. Первый тип насоса (погруженные) для скважин используют для получения воды из любого резервуара. Он отличается от других насосных оборудований тем, что погружается в воду, и находятся в воде. Для изготовления таких приборов используют исключительно качественные материалы, которые способны противостоять коррозии. По способу работы их делят на вибрационные и центробежные.
  Вибрационные насосы просты по своей конструкции и не требуют особенного обслуживания, что и привлекает покупателей. Так же у такого типа насосов не высокая цена, что так же является положительным качеством вибрационного насоса. Так же в таких насосах нет подшипников и других вращающихся элементов, которые являются самыми проблемными в любом механизме, и требующие к себе особенного внимания. Благодаря тому, что вращающихся частей в таком насосе нет, это уменьшает его нагрев, и предотвращает ранний износ.
  Механизм работы вибрационного насоса не сложен. Основа его работы – создание магнитного пространства, во время прохождения через катушку электричества. Когда электричество затрагивает обмотку катушки, получается магнитное поле, которое втягивает сердечник, связанный со штоком, который в свою очередь соединён к резиновой диафрагме. Диафрагма в свою очередь изгибается, этим она создает в средине насоса пониженное давление. Вода попадает в камеру, а далее начинают работать пружины. Диафрагма возвращается в своё обычное положение, этим же создает избыток давления, которое закрывает клапан. Вода попадает к потребителю через трубу выхода.
  Погружной вибрационный насос прекрасный механизм для перекачки воды из любых емкостей, для полива огорода и сада, для откачки воды из подвала которого затопило.
  Центробежный вид погружного насоса для скважин довольно таки известный. С помощью такого прибора можно добывать воду разных температур, разные кислотные и масляные растворы. Состоит такой насос из двигателя, на его вал прикреплено рабочее колесо с отверстиями для оттока и подачи воды. Работа состоит из передачи энергии колеса, которое вращается, жидкости, которая располагается между лопастями. Центробежная сила помогает жидкости влиться в корпус, и создает разность давлений. Работа насоса не прекращается, и он подает воду через выходную трубу.
  Так же эти насосы делят на: самовсасывающие и нормальновсасывающие, а их в свою очередь делят на одноступенчатые и многоступенчатые. Самовсасывающие центробежные насосы отличаются тем, что их корпус располагается горизонтально. Работать они начинают после того, как всасывающий патрубок полностью заполняется воздухом. А нормальновсасывающий центробежный насос перед его подключением к электричеству необходимо заполнить водой.
  Многоступенчатые отличаются от одноступенчатых тем, что они способны развить высокий напор, тога как производительность остается одинаковой.
  2. Второй тип – поверхностные насосы для скважин . Они отлично подходят для дачных участков или загородных домов, с легкостью справляются с подачей воды в такие дома. Но, стоит отметить то, что такие насосы не перекачивают воду даже с малейшими загрязнениями.
  Данный тип насоса располагают на поверхности, а в колодец либо скважину погружают гибкий шланг. Глубина, при которой вода способна набираться – 9 метров. Но если вам необходимо увеличить длину, можно купить эжекторы. Перед началом работы насос заливается водой. Так же эти насосы бывают с автоматическим включением и выключением. Таки насосы считают более выгодными, так как они употребляют на много меньше электрики, у них есть защита от перегрева, и с перекачкой воды они справляются лучше.
  3. Последний тип наосов для скважин – насосы с ручным управлением . Их так же используют для перекачки и перемещения жидкости, не содержащей абразивных компонентов, так же такие агрегаты способны перекачивать такие жидкости как алкоголь, пищевые масла, парафин, топливо. Только следует отметить то, что ни в коем случае в таких аппаратах не перекачивают эфир или углекислый сульфид! Максимально допустимая температура перекачиваемой жидкости не должна быть более +80 градусов.
  При наличии обратного клапана на конце водопровода высота всасывания ручного насоса для скважин составляет до 9 метров.
  Такие насосы прекрасный вариант для того, чтобы подавать воду в трубопроводы насосных установок больших габаритов перед их включением.
  Конструкция такого насоса состоит из его корпуса, крышки, крыла так же всасывающая часть, рычаг, четыре клапана и вал. Работает он по принципу вращения крыла с помощью ручного рычага так, так что все стороны участвуют в процессе всасывания или вытеснения, благодаря этому движение жидкости происходит бесконечно.
  Есть много разных видов ручных насосов для скважин , которые отличаются по своему внешнему виду, по своим техническим показателям и сферой применения. Одни насосы предназначены исключительно для транспортировки масел и топлива, а другие способны работать только с загрязненной водой.
  Далее возникает вопрос, так какой же из всех типов насосов лучше всего подойдет для добычи воды из скважин. И, скорее всего большинство для решения этого вопроса начинают заходить в просторы интернета и искать ответ на свой вопрос, но для полного ответа виртуальной информации явно мало. Так вот несколько параметров, по каким лучше всего определять подходящий вам тип и вид насоса для скважин. И так, при выборе обращайте особое внимание нескольким пунктам:
  1. Отметка основания скважного дна. Такую информацию вы можете получить из паспорта вашей скважины, который вам должна была выдать бурильная фирма.
  2. Динамический уровень воды. Это достаточно важная информация, который показывает скважинный дебит. Динамический уровень представляет собой отрезок от земли до зеркала воды во время того как насос работает. Дебит это же наибольшее количество жидкости, которое скважина подаёт за единицу времени. Если над насосом после его работы в течении 30 минут осталось большое количество воды, значит что дебит в вашей скважине хороший.
  3. Следующий пункт, на который необходимо обратить внимание – статистический уровень воды. Это то расстояние, которое получается от земли до водной глади. Перед тем как замерять статистический уровень воды, вода в скважине не должна откачиваться в течении некоторого времени. От глубины вашей скважины вычтите показатель статистического уровня и получите величину скважинного водяного столба.
  4. Последнее на что обязательно обращайте внимание – диаметр трубы. Такой показатель способен замерить каждый, ну или обратится за помощью к специалистам.

  Источник –
  vodotok насосы
  купить насос для пруда
  Также, рекомендую –
  погружной насос vodotok и
  купить насос для пруда

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *